Emisjonsrunde 3 starter nå!

I ekstraordinær generalforsamling 29. november ble emisjonsrunde 3 sparket i gang. Lengre ned på siden er link/knapp for å gå videre for aksjetegning.

Generell informasjon

Gudbrandsdal Slakteri vil nå bygges. Tomteopparbeidelse er i gang og bygging starter våren 2022. Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS, Grilstad AS og Jæder Ådne Espeland AS blir eiere. Den enkelte lokale investor er eier gjennom «Lokalt Eierskap».

Styreleder i Gudbrandsdal Slakteri AS er Terje Jonny Sveen. Terje Wester, som kommer fra stillingen som konsernsjef i Fatland, er tilsatt som daglig leder. 

Til dere som vil kjøpe aksjer

Vi har nå kjørt to aksjetegningsrunder, men det planlegges en tredje runde, så meld din interesse.

Til leverandører og entreprenører

Regionale, lokale og andre leverandører vil konkurrere om en stor del av leveransene både i bygge- og driftsfasen. 

Til produsenter

Gudbrandsdal Slakteri skal være gardbrukernes slakteri, som leverer de tjenester produsentene har behov for. 

Til framtidige ansatte

De fleste som skal jobbe ved slakteriet vil ansettes vinteren/våren 2022. Er du interessert, følg med på nettsiden.

Gudbrandsdal Slakteri arbeider nå med mål om byggestart i august i år. Byggestart krever at vi kommer i mål innenfor de kostnadsrammer som er lagt til grunn, noe vi tror godt samarbeid med leverandører og andre framover skal bidra til. Slakteriet skal stå ferdig høsten 2022.

Vi jobber med en mer fullverdig hjemmeside og profil, så i mellomtiden kan du finne enkel informasjon her.