Gudbrandsdal Slakteri søker leverandører, entreprenører, aksjekjøpere, produsenter og framtidige ansatte. Slakteriet skal stå ferdig høsten 2022.

Her kan du lese om informasjonsmøte for entreprenører og leverandører 5. mai. Her kan du se hvilke oppdrag som lyses ut i mai. Påmelding til møtet via post@gudbrandsdalslakteri.no.

Til dere som vil kjøpe aksjer

Alle kan nå kjøpe aksjer i Gudbrandsdal Slakteri.

Til leverandører og entreprenører

Regionale og lokale leverandører vil konkurrere om en stor del av leveransene både i bygge- og driftsfasen. 

Til produsenter

Gudbrandsdal Slakteri skal være gardbrukernes slakteri, som leverer de tjenester produsentene har behov for. 

Til framtidige ansatte

De fleste som skal jobbe ved slakteriet vil ansettes vinteren/våren 2022. Er du interessert, følg med på nettsiden.

Gudbrandsdal Slakteri arbeider nå med mål om byggestart i august i år. Byggestart krever at vi kommer i mål innenfor de kostnadsrammer som er lagt til grunn, noe vi tror godt samarbeid med leverandører og andre framover skal bidra til. Slakteriet skal stå ferdig høsten 2022.

Vi jobber med en mer fullverdig hjemmeside og profil, så i mellomtiden kan du finne enkel informasjon her.