Generalforsamling

Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS inviterer til generalforsamling på Otta Hotell 21. september 2022 kl. 12. Påmelding til [email protected]. Frist for påmelding er søndag 18. september.  Her er formell innkalling, innstilling til vedtak, forslag endringer i vedtekter, samt årsregnskap.

Du kan fortsatt kjøpe aksjer!

Det er fortsatt mulig å kjøpe aksjer i Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS til samme pris som før. Lengre ned på siden er link/knapp for å gå videre for aksjetegning.

Generell informasjon

Gudbrandsdal Slakteri vil bygges. Tomteopparbeidelse er nærmest ferdig og bygging starter så snart alle avtaler er på plass. Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS, Grilstad AS og Jæder Ådne Espeland AS blir eiere. Den enkelte lokale investor er eier gjennom «Lokalt Eierskap».

Styreleder i Gudbrandsdal Slakteri AS er Terje Jonny Sveen. Terje Westerer er nå i full drift som daglig leder. 

Til dere som vil kjøpe aksjer

Det kan fortsatt kjøpes aksjer, så meld din interesse.

Til leverandører og entreprenører

Regionale, lokale og andre leverandører konkurrerer om en stor del av leveransene både i bygge- og driftsfasen. 

Til produsenter

Gudbrandsdal Slakteri skal være gardbrukernes slakteri, som leverer de tjenester produsentene har behov for. 

Til framtidige ansatte

De fleste som skal jobbe ved slakteriet vil ansettes vinteren/våren 2023. Er du interessert, følg med på nettsiden.

Gudbrandsdal Slakteri arbeider nå med mål om byggestart så raskt som mulig høsten 2022. Det som gjenstår er noen avtalemessige avklaringer. Slakteriet skal stå ferdig høsten 2023.

Vi jobber med en mer fullverdig hjemmeside og profil, så i mellomtiden kan du finne enkel informasjon her.