Ekstraordinær Generalforsamling

Den 29. november kl. 1800 vil det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling i Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS i kulturhuset på Otta.

Møtet starter med servering fra Grilstad og Jæder, samt orientering om status i arbeidet, kl. 1800.

Dere som har kjøpt aksjer skal ha fått invitasjon på epost 17. november. Om invitasjon ikke er mottatt, send melding til post@gudbrandsdalslakteri.no.

(Sjekk gjerne først ditt spamfilter, da masseutsendte eposter kan havne der).

Det gis generell informasjon fra kl. 1800. Informasjonen er åpen også for dere som ikke har kjøpt aksjer (enda). Påmelding via post@gudbrandsdalslakteri.no. 

Generell informasjon 

Gudbrandsdal Slakteri vil nå bygges. Etter beslutninger i september 2021 settes tomteopparbeidelse nå i gang, og bygging starter våren 2022. Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS, Grilstad AS og Jæder Ådne Espeland AS blir eiere. Den enkelte lokale investor er eier gjennom «Lokalt Eierskap».

Styreleder i Gudbrandsdal Slakteri AS er Terje Jonny Sveen. Terje Wester, som kommer fra stillingen som konsernsjef i Fatland, er tilsatt som daglig leder. 

Til dere som vil kjøpe aksjer

Vi har nå kjørt to aksjetegningsrunder, men det planlegges en tredje runde, så meld din interesse.

Til leverandører og entreprenører

Regionale, lokale og andre leverandører vil konkurrere om en stor del av leveransene både i bygge- og driftsfasen. 

Til produsenter

Gudbrandsdal Slakteri skal være gardbrukernes slakteri, som leverer de tjenester produsentene har behov for. 

Til framtidige ansatte

De fleste som skal jobbe ved slakteriet vil ansettes vinteren/våren 2022. Er du interessert, følg med på nettsiden.

Gudbrandsdal Slakteri arbeider nå med mål om byggestart i august i år. Byggestart krever at vi kommer i mål innenfor de kostnadsrammer som er lagt til grunn, noe vi tror godt samarbeid med leverandører og andre framover skal bidra til. Slakteriet skal stå ferdig høsten 2022.

Vi jobber med en mer fullverdig hjemmeside og profil, så i mellomtiden kan du finne enkel informasjon her.