Til leverandører og entreprenører

Informasjonsmøte for leverandører og entreprenører 5. mai. Otta kulturhus kl. 1300. Vel møtt til alle som vil delta i bygging av slakteriet, samt tjenesteytere som kan bidra i driftsfasen.

Påmelding til post@gudbrandsdalslakteri.no. Full invitasjon her

Det vil kommende året investeres cirka 300 millioner kroner i nytt slakteri, da fordelt på cirka 150 millioner kroner i et industribygg og det øvrige i mer «slakterispesifikt» utstyr. Byggestart er planlagt i august i år.

Vårt mål er at flest mulige fag kan dekkes med regionale leverandører. Grunn- og gartnerarbeider, betong, stålleveranser og arbeider, tak-, tømrer- og innredningsarbeider, samt elektro, rør og ventilasjon, vil utgjøre det meste av industribygginvesteringen, og er noe lokale leverandører kan konkurrere om.

Det er inngått en samarbeidsavtale med Masiv, som koordinerer planlegging og opphandling på byggsiden, og som vil få et overordnet ansvar i byggefasen.

Mer informasjon og spørsmål

Denne nettsiden vil framover komme med informasjon om anskaffelsesprosessen. Allerede nå i mars går tilbudsforespørsler ut for enkelte fag, så meld interesse så raskt som mulig.

Ønsker du å få tilbudsforespørsler eller holdes oppdatert, send en e-post til post@gudbrandsdalslakteri.no

Si eventuelt da hvilken type leveranser du/dere er interessert i.

Ønsker du en uformell prat, kontakt:
Helge Nærland (i Masiv), 990 91 284
Tommy Rudihagen, 481 88 000

For slakterispesifikke leveranser:
Terje Wester, 900 48 086

Tilbake til forsiden