Til leverandører og entreprenører

Det foregår nå opphandling for byggefasen, som er rett forestående. Meld gjerne din interesse som leverandør på [email protected]

Det vil investeres cirka 300 millioner kroner i nytt slakteri, da fordelt på cirka 150 millioner kroner i et industribygg og det øvrige i mer «slakterispesifikt» utstyr. Byggestart er planlagt høsten 2022.

Vårt mål er at flest mulige fag kan dekkes med regionale leverandører, forutsatt at disse er konkurransedyktige. Grunn- og gartnerarbeider, betong, stålleveranser og arbeider, tak-, tømrer- og innredningsarbeider, samt elektro, rør og ventilasjon, vil utgjøre det meste av industribygginvesteringen, og er noe lokale leverandører kan konkurrere om.

Mer informasjon og spørsmål

Denne nettsiden vil framover komme med informasjon om anskaffelsesprosessen. Allerede nå i mars går tilbudsforespørsler ut for enkelte fag, så meld interesse så raskt som mulig.

Ønsker du å få tilbudsforespørsler eller holdes oppdatert, send en e-post til [email protected]

Si eventuelt da hvilken type leveranser du/dere er interessert i.

Ønsker du en uformell prat, kontakt:

Terje Wester, påtroppende daglig leder, 900 48 086

Terje Jonny Sveen, styreleder, 901 15 664

 

Tilbake til forsiden