Til leverandører og entreprenører

Etter at kostnaden ved utbygging i vår 2021 ble for høy, har vi i sommer og høst arbeidet med nye løsninger slik at investeringskostnadene kommer dit de skal være. Etter at vi har fått ned beregnede kostnader, er bygging nå besluttet.

Opphandling for byggestart vil starte så snart vi er klare for det, da i fjerde kvartal 2021 og inn i 2022.

Meld din interesse som leverandør på post@gudbrandsdalslakteri.no

Det vil investeres cirka 300 millioner kroner i nytt slakteri, da fordelt på cirka 150 millioner kroner i et industribygg og det øvrige i mer «slakterispesifikt» utstyr. Byggestart er planlagt våren 2022.

Vårt mål er at flest mulige fag kan dekkes med regionale leverandører, forutsatt at disse er konkurransedyktige. Grunn- og gartnerarbeider, betong, stålleveranser og arbeider, tak-, tømrer- og innredningsarbeider, samt elektro, rør og ventilasjon, vil utgjøre det meste av industribygginvesteringen, og er noe lokale leverandører kan konkurrere om.

Mer informasjon og spørsmål

Denne nettsiden vil framover komme med informasjon om anskaffelsesprosessen. Allerede nå i mars går tilbudsforespørsler ut for enkelte fag, så meld interesse så raskt som mulig.

Ønsker du å få tilbudsforespørsler eller holdes oppdatert, send en e-post til post@gudbrandsdalslakteri.no

Si eventuelt da hvilken type leveranser du/dere er interessert i.

Ønsker du en uformell prat, kontakt:

Terje Wester, påtroppende daglig leder, 900 48 086

Terje Jonny Sveen, styreleder, 901 15 664

 

Tilbake til forsiden