Ny frist for å tegne aksjer!

Ved første aksjetegningsfrist 28. mai var en del avskåret fra å tegne aksjer. Vi kjører derfor nå ny aksjetegningsrunde med frist 28. august. 

Alle betingelser er som ved første runde, dvs. at hver aksje fortsatt vil koste 1 000 kroner. 

For å tegne aksje må du melde deg på liste via knapp nedenfor, og fylle ut og levere inn aksjetegningsblankett.

Signert aksjetegningsblankett sendes til post@gudbrandsdalslakteri.no. Blankett kan også leveres fysisk til en av personene nedenfor, eller med vanlig post.

Her er prospekt for Gudbrandsdal Slakteri AS. Ny frist for aksjetegning er 28. august.

Trenger du hjelp med aksjetegningen, kontakt gjerne;

Ellen Syse, 958 60 294 (Se hvorfor Ellen mener du skal kjøpe aksjer)

Ola Kjorstad, 908 22 972 (Se hvorfor Ola mener du skal kjøpe aksjer)

Rolv Vaagaasar, 41 22 92 20

Hans Petter Vaberg, 970 44 443

Erling Lusæter, 48 00 00 19

Thomas Stebergløkken, 913 85 857

Odd Arne Myromslien, 907 38 172

Therese Rudi, 407 54 889

eller

Terje Jonny Sveen, 901 15 664

Tilbake til forsiden