Tegne aksjer!

Tredje aksjetegningsrunde er nå i gang. Vi har nå 423 lokale eiere, som ha skutt inn vel 3,8 millioner kroner. Flere er velkommen til å delta!

Du blir aksjonær ved å meld deg på liste nedenfor, last ned aksjetegningsblankett, fylle ut denne og sende til [email protected].

(Blankett lastes ned og åpnes i Word. Pdf kan lastes her.)

Signert aksjetegningsblankett sendes til [email protected]. Blankett kan også leveres fysisk til en av personene nedenfor, eller med vanlig post.

Her er prospekt for Gudbrandsdal Slakteri AS. Prospektet er fra våren 2021. Utover at tegninger er endret, og at Grilstad nå er inne på investorsiden, gir prospektet fortsatt en god beskrivelse av slakteriet.

Trenger du hjelp med aksjetegningen, kontakt gjerne;

Ellen Syse, 958 60 294 (Se hvorfor Ellen mener du skal kjøpe aksjer)

Ola Kjorstad, 908 22 972 (Se hvorfor Ola mener du skal kjøpe aksjer)

Rolv Vaagaasar, 41 22 92 20

Hans Petter Vaberg, 970 44 443

Erling Lusæter, 48 00 00 19

Thomas Stebergløkken, 913 85 857

Odd Arne Myromslien, 907 38 172

Therese Rudi, 407 54 889

eller

Terje Jonny Sveen, 901 15 664

Tilbake til forsiden